Registrace pro běžné uživatele

* povinné údaje


Heslo musí mít alespoň 8 znaků, obsahovat alespoň jedno velké a jedno malé písmeno a alespoň jednu číslici.

Odesláním této registrace uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („Zákon“) souhlas fyzické osobě registrované pod identifikačním číslem 03346765, jménem Barbora Kunclová, Smetanova 448, 259 01 Votice (jakožto správci) se zpracováním vyplněných osobních údajů a případně údajů mnou sdělených v rámci stránky www.bzunda.cz za účelem čerpání služby na www.bzunda.cz, zasílání informací vztahujících se k projektu BŽUNDA, nabízení výrobků a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení obsahujících i sdělení partnerů správce elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a o právech dle §§ 11,12 a 21 Zákona, tj. zejména o tom, že mám právo přístupu k údajům, právo na jejich opravu či blokování a jsem si vědom, že poskytnutí údajů je dobrovolné s tím, že souhlas uděluji na dobu neurčitou a mohu jej kdykoliv písemně na adrese správce odvolat vyjma údajů nezbytně nutných výlučně k využívání služby www.bzunda.cz, pokud ji nechci ukončit. Stejně tak se mohu zdarma odhlásit ze zasílání obchodních sdělení v rámci každé obdržené e-mailové zprávy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Top