O Bžundě

BŽUNDA je komunitní web. Komunitní web pro nás znamená, že je tu pro vás, pro lidi, pro maminky, tatínky, babičky, dědečky, tetičky, strýčky, přátele a kamarády… Prostě pro kohokoli, kdo se motá okolo dětí a chce si tohle neopakovatelné období malých stvoření prostě užít. Jeho obsah tvoříte především VY.

BŽUNDA je všude!

BŽUNDA pro vás má být pomocníkem, který podá informace a ušetří čas. Ten pak budete moci využít efektivněji. Vítáme každého, kdo má zájem s dětmi trávit čas aktivně, navštěvovat zajímavá místa, bavit se společně, ale zároveň nechce trávit dlouhý čas vymýšlením programu.

Chtěli bychom poskytnout informace, které pomohou zpestřit aktivně prožitý den, víkend či dovolenou. Naším cílem je vytvořit komplexní mapu míst, která lákají rodiny ven a jsou zdarma, dále pak míst, která život venku usnadní nebo která se na výletech prostě hodí. Věříme, že i vám projekt dá smysl a přinese užitek.

Vyvenči se člověče!

V tuto chvíli v mapě naleznete a zároveň můžete přidávat veřejná dětská hřiště a sportoviště, která jsou zdarma, veřejné toalety, přebalovací místa, kojící koutky, zdroje pitné vody, veřejná ohniště, místa pro piknik, koupaliště, zvířátka a místní rarity. Postupně pracujeme na přidávání bodů zájmu z oblasti HORECA, kde jsou děti vítány - tedy restaurace, kavárny, hotely, penziony apod. disponujícími prostory či  „vybavením“ pro děti. K nim přidáváme místní dětské koutky, herničky, rodinná a coworkingová centra s hlídáním. Dále zahrnujeme placená hřiště a sportoviště, ke kterým patří i bazény. Postupně budou přibývat další místa a aktivity, které nám připadají smysluplné, například kočárkosjízdné trasy, naučné stezky, půjčovny užitečného vybavení, lanové dráhy či místa, kde si látkující rodiny na cestách mohou za předem dohodnutých podmínek „přeprat a usušit“. Pro komplexnost míst zájmu, které rodiny s dětmi na dovolené využijí, jsme se rozhodli zařadit i sekci zábava, ve které budeme postupně shromažďovat možné cíle výletů za úplatu. Do této kategorie budou spadat např. aquaparky, bludiště a labyrinty, bobové dráhy, botanické zahrady, galerie, hrady, zámky, tvrze, zříceniny, kostely, hvězdárny, planetária, jeskyně, jízdárny, lanové parky a lanové dráhy, laser game, muzea, podzemní chodby a katakomby, rozhledny a věže, únikové místnosti, vodní parky, skanzeny, westernová a indiánská městečka, zábavní centra, zooparky, zoologické zahrady a zookoutky.

V rámci další fáze plánujeme zmapovat místní dětské akce (karnevaly, průvody, pohádkové lesy, dětské dny, divadelní představení…). Zde nehledáme jen velké akce, které umí jejich organizátoři dobře marketinkově uchopit, mají na to rozpočet a zkušenosti s vlastní propagací. POTŘEBUJEME VŠECHNY! Zaměříme se především na malé lokální akce, které často bývají propagované jen v daném městě, byť jsou zajímavé i pro „přespolní sousedy“. O těch budeme informovat registrované uživatele zasíláním newsletteru dle místní příslušnosti a zároveň i zobrazením v mapě

Výše je nastíněna hlavní kostra plánu. Další body zájmu průběžně doplňujeme a upravujeme dle vývoje projektu. Zároveň pracujeme na tom, aby veškerá data z mapy byla co nejdříve k dispozici i v mobilní aplikaci.

Proč to děláme?

Jaké má projekt vedlejší cíle?

Motivovat rodiny k smysluplnému, aktivnímu a příjemnému trávení času SPOLU, VENKU, NA VZDUCHU, V POHYBU, k aktivnímu vzájemnému učení se poznáváním nového díky cestování, sbírání společných zážitků a utužování rodinných vazeb a posilování vztahů.
Zprostředkovat účinnou formu relaxace, uvolnění od stresu, odreagování se, „dobití baterek“, zábavy, potěšení, radosti.
Budovat vzpomínky na krásné dětství.
Poskytovat příležitosti pro kvalitní, smysluplné a aktivní trávení volného času dětí a dospělých a tím i přispívat ke zlepšování životního stylu, zdraví a duševní pohody společnosti.
Šetřit čas rodičům, který pak mohou využít efektivněji.
Povzbudit a motivovat oblast HORECA pro větší zacílení na klientelu rodiče s dětmi.
Podpora cestovního ruchu a zájmu o danou oblast.

Dává vám to smysl?

Top